The Slap – Part 2 Intro

I’am nie właściciel tego filmu wideo online. I’am prostu ponownie przesłać go do YouTube
Właściciel jest Logan Wade. Https://www.facebook.com/logan.wade1?fref=ts

To od trailer Slap Aspect dwa. Mężczyzna zidentyfikowany jako Larry uderzając absolutnie wszyscy wkrótce po tym jak został wkurzony na jego syna Noego.